توجه : از تاریخ 1403/04/01 فروش کلیه محصولات ایکستروژن تنها از طریق نمایندگی های مجاز صورت می پذیرد.