نمــایندگی های مجاز بـرنــد ایـــکسـتـروژن

تهـــــــــــــــران

صنایع پــریــنتر
ســــه بـــعـدی 

شـــــــــکـــــاری

تــــــــــبـــــریز

شـــــــــــــــــــــرکت

پیشـگامان نـو آور 

بُــــــعد ســــــــوم

پــــل قـــــاری به ســمت مــیـــدان

دانـشـسرا، مجتمع تجاری جواهر،

طــبــقــه زیـــــرزمــیـــن، پـــلاک 84

شیــــــــــراز

گـروه طــــراحی و

پــــــــــــریــــنـــت

سه بــعدی ویــرا

مجتمع تجاری خلیج فارس

تجاری 4 ، پلاک 4227

بــوشــــــهــــر

گـروه طــــراحی و

پــــــــــــریــــنـــت

سه بــعدی آبی تک

خــــیـــابــان ولـــیــعــصـر

رو به روی بانک مهرایران

کـوچه قــائـم 5 پــلاک 3

اصــــــــــفـهان

گـــروه طـــراحی و

پــــــــــــــریــــنـــتر

سه بـعدی رایــکا

خــــیابان حـــکـــیــــم

فـــــــرزانــه، کــــوچــه

صـــــــنـــعـتــگران 33

اصــــــــــفـهان

صنایع پــریــنتر
ســــه بـــعـدی 

مــــــــاهــــــان

مــیدان جـــمــهوری،خـیــابــان

ربــــاط اول،داخــــــل کــــــوچه

شماره ۵،پاساژ جباری واحد ۲

بـــــابـــل

فــروشـــگاه پـرینت
ســــــــه بـــــعــــدی
آرســــه تــــــری دی

خــــیـابان شــیـــــخ

طــبــرسی، انتــهای

کـوچه سرداران 12

یــــــــــــــــزد

گــــــروه طـــراحی و

پـرینت ســه بـعدی

کـــــارا صـــــنــعـــت

چــهار راه شــرکت نــفت،

خیابان خلیل حسن بیگی،

مــا بــین کـوچه ۳۲ و ۳۴

کـــرمــــان

فروشگاه

بانک باتری

خیابان بهمنیار

نبش کوچه 29

فروشگاه بانک باتری

قـــــــزوین

شــــــــــــرکــــــــت

طــــــراحـــــــــــــان
پرتــو ســه بـعدی

خیابان فلسطین شرقی،

اول خــیابان تـــوحــــید،

جــنب فــســت فــود آتـا

ارومــــــیه

گـــروه طــــراحـی و

پـرینت سـه بعدی

نـویـن الکترونیک

خیابان دانشـــکده، پردیــس

دانشگاه ارومیه، ساختمان c،

طـــبقه همــکف، واحــد c102

کـــــــــــــــــــــرج

گـــروه طـــراحی و

پــــــــــــــریـــــنـــتر

سه بـعدی رجــلی

 

کرج

 

پشتیبانی آنلاین

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.