نمــایندگی های مجاز بـرنــد ایـــکسـتـروژن

تهـــــــــــــــران

صنایع پــریــنتر
ســــه بـــعـدی 

شـــــــــکـــــاری

مشـــــــــهــد

فروشگاه پــریــنتر
ســــه بـــعـدی نیکن

مجتمع مهر کوهسنگی

طبقه 3، واحد 6

کـــــــــــــــــــــرج

گـــروه طـــراحی و

پــــــــــــــریـــــنـــتر

سه بـعدی رجــلی

 

کرج

 

اصــــــــــفـهان

صنایع پــریــنتر
ســــه بـــعـدی 

مــــــــاهــــــان

مــیدان جـــمــهوری،خـیــابــان

ربــــاط اول،داخــــــل کــــــوچه

شماره ۵،پاساژ جباری واحد ۲

بـــــابـــل

فــروشـــگاه پـرینت
ســــــــه بـــــعــــدی
آرســــه تــــــری دی

ولایت 9

ترنجه 14

شیــــــــــراز

گـروه طــــراحی و

پــــــــــــریــــنـــت

سه بــعدی ویــرا

مجتمع تجاری خلیج فارس

تجاری 4 ، پلاک 4227

شیــــــــــراز

فروشگاه

شهر فیلامنت

تــــــــــبـــــریز

شـــــــــــــــــــــرکت

پیشـگامان نـو آور 

بُــــــعد ســــــــوم

پــــل قـــــاری به ســمت مــیـــدان

دانـشـسرا، مجتمع تجاری جواهر،

طــبــقــه زیـــــرزمــیـــن، پـــلاک 84

تــــــــــبـــــریز

شرکت چیتا

یدک آسیا

خیابان خاقانی، خیابان روشنایی

مــــــجـتـمـع تـــــجـــاری کــبـور

فــاز 3، ورودی اول، پـــــلاک 6

سبزوار

فروشگاه آنلاین

عکاسی نیروانا

بــوشــــــهــــر

گـروه طــــراحی و

پــــــــــــریــــنـــت

سه بــعدی آبی تک

خــــیـــابــان ولـــیــعــصـر

رو به روی بانک مهرایران

کـوچه قــائـم 5 پــلاک 3

بــوشــــــهــــر

گـروه طــــراحی و

پــــــــــــریــــنـــت

سه بعدی پلیگان

روبروی دانشگاه خلیج فارس،

پردیس فناوری، ساختمان

مروارید، طبقه همکف

یــــــــــــــــزد

گــــــروه طـــراحی و

پـرینت ســه بـعدی

کـــــارا صـــــنــعـــت

چــهار راه شــرکت نــفت،

خیابان خلیل حسن بیگی،

مــا بــین کـوچه ۳۲ و ۳۴

کـــرمــــان

فروشگاه

بانک باتری

خیابان بهمنیار

نبش کوچه 29

فروشگاه بانک باتری

قـــــــزوین

شــــــــــــرکــــــــت

طــــــراحـــــــــــــان
پرتــو ســه بـعدی

خیابان فلسطین شرقی،

اول خــیابان تـــوحــــید،

جــنب فــســت فــود آتـا

ارومــــــیه

گـــروه طــــراحـی و

پـرینت سـه بعدی

نـویـن الکترونیک

خیابان دانشـــکده، پردیــس

دانشگاه ارومیه، ساختمان c،

طـــبقه همــکف، واحــد c102

سوالات متداول

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)